บริจาคโลหิต

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562

เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ คลินิกเวชกรรม อาคารสมเด็จพระเทพฯ

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 4381